Responsive Image

Dans op school

Dansen op school is vooral fijn en leuk, kinderen worden er blij van. Buiten dat lijken dans en beweging een positief effect te hebben op het leren van kinderen in het primair onderwijs. Dans is daardoor heel geschikt om in te zetten als middel. Een mooi voorbeeld daarvan is het project ‘Dansen met letters’, al dansend leren kinderen van de groepen 1 en 2 de letters aan. Danslessen kunnen worden ingezet voor lessen die aansluiten bij taal, rekenonderwijs en wereldoriëntatie.

Heeft uw school speciale wensen voor danslessen of projecten, dan kan ik u daarover adviseren en helpen. Ik lever danslessen op maat. Neem vrijblijvend contact op. Graag coach ik de leerkrachten, zodat zijzelf uiteindelijk de danslessen kunnen geven. Hiervoor is het mogelijk subsidie aan te vragen bij CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit). Ik kan u helpen met de aanvraag daarvan.

Heeft u nog geen specifieke vraag maar wilt u op school wel graag met de kinderen gaan dansen? Kijk dan naar onderstaande projecten om u te laten inspireren. Of neem contact op. In een persoonlijk gesprek komen we vaak tot veel ideeën die bij u en uw school passen.

Clip van de klas

Heeft u een feestelijke gebeurtenis op school? Afscheid van de groepen 8, afscheid van uw schoolgebouw, een nieuw schoolgebouw of jubileum? Wat is er dan leuker om een mooie clip of lipdub te maken als unieke herinnering! Misschien wilt u wel een promofilm voor op de website. Genoeg redenen om iets vast te leggen op een creatieve, leuke manier. In twee dagdelen komen we bij u op school en maken een lipdub of clip op school of locatie. Dat kan met één klas, maar ook met de hele school. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Lees meer

Kinder(en)spelen

In dit project maken de kinderen kennis met hoe er vroeger werd gespeeld, in de tijd van Pieter Breughel of uit de tijd van opa en oma. Het is verrassend om te zien hoe de kinderen uit deze tijd die spelen weer oppakken en er door geïnspireerd raken. Dit project kan ingezet worden als erfgoedproject, maar is ook erg geschikt om te werken aan sociale vaardigheden en pestbeleid. Hoe werken de spellen het best? Misschien moeten we de spelregels aanpassen.

Lees meer

Dansen is een feest!

Natuurlijk is dansen een feest op zich. Maar we kunnen ook dansen over feesten die we door het jaar heen vieren. Denk aan je verjaardag, met taart, ballonnen en cadeautjes, of dansen over Sinterklaas, kerst en carnaval. Misschien is er binnenkort wel een feestelijke gebeurtenis bij u op school, dan kunnen we daar bij aan sluiten. Een vrolijk, feestelijk project dat kan worden afgesloten met een presentatie.

Lees meer

Reis om de wereld

De hele school maakt een reis om de wereld. Al dansend en spelend verkennen we andere culturen. We reizen van Spanje, Afrika, China, Amerika, Brazilië en komen aan in een woestijn met slangen en mummies. Aan het eind van het project volgt een presentatie voor ouders en bekenden. Het is ook mogelijk dit project samen met een beeldend kunstenaar uit te voeren. De kinderen maken dan ook mooie attributen en kledingstukken voor hun dans.

Lees meer

Van hofdans tot hiphop

In dit project gaan we in vier lessen door de (dans)geschiedenis heen. In de eerste les gaat het over het verschil in hofdans en volksdans en de middeleeuwse klassenmaatschappij. In de tweede les gaan we dieper in op de Afrikaanse volksdansen, omdat dit belangrijk is voor de laatste twee lessen. De derde les behandelt de streetdance en hoe die is ontstaan in de grote steden van Amerika. Een belangrijke invloed is de invloed van de Afrikaanse dans. We laten de kinderen ook stil staan bij de geschiedenis en hoe die cultuur daar terecht is gekomen. De laatste les gaat over Zuid Amerika en de kolonisatie. Ook hier zijn de Afrikaanse invloeden terug te vinden. Indien gewenst werken we in een extra les nog aan een presentatie.

Lees meer

Dans een boek

Dans leent zich bij uitstek om een boek of een verhaal tot leven te laten komen. U kiest een (prenten)boek waar ik dan danslessen bij maak. We kunnen de lessen ook geven in combinatie met het gebruik van de Kamishibai. Een les duurt tussen de 30 en 45 minuten. Figuren, situaties en gebeurtenissen uit het boek zijn telkens de inspiratiebron voor nieuwe dansopdrachten. Het is zeker niet de bedoeling het verhaal chronologisch na te dansen, maar doel is dat de kinderen al dansend het verhaal gaan beleven. Voorbeelden van boeken die goed geschikt zijn om na te dansen: ‘De gele ballon’, ‘Platvoetje’, ‘Ik kan niet slapen kleine beer’, ‘Boer Boris’, ‘Mama kwijt’, ‘De Griezels’.

Lees meer

Dansen met woorden

Ook voor dit project zijn danslessen gemaakt en muziek gecomponeerd wat aansluit bij de nieuwe KIM versie van Veilig Leren Lezen. In de danslessen en liedjes wordt gewerkt aan woordenschat. De kinderen beleven veel plezier aan de danslessen en horen en beleven steeds weer woorden uit het ankerverhaal. Een les duurt zo’n 45 minuten. Op dit moment zijn er drie danslessen klaar: bij het startverhaal, ankerverhaal 5 en ankerverhaal 7. Verder is er nog een vrolijk lied gemaakt over het puddingboomplein, wat het hele jaar te gebruiken is. Bij de kernen die nog niet af zijn maak ik voor u lessen, waarbij ik gebruik maak van al bestaande muziek.

Lees meer

Dansen met letters

De danslessen sluiten aan bij de methode Fonemisch Bewustzijn en al dansend leren de kinderen spelenderwijs de letters. Het is ook heel goed mogelijk deze lessen te gebruiken, terwijl uw gebruik maakt van een andere methode. Bij zeventien medeklinkers zijn dansen gemaakt en muziek gecomponeerd. Het lespakket bestaat uit een CD en lesbrieven. De danslessen zijn laagdrempelig en kunnen door de leerkracht zelf worden gegeven. Ik kom graag bij u op school voor een paar voorbeeldlessen. Ook is het mogelijk om in combinatie met meerdere leerkrachten een teamtraining te organiseren. Ik kan de lessen ook als vakleerkracht geven! Een les duurt tussen de 30 en 45 minuten. Het lespakket zal vanaf begin januari te bestellen zijn op deze website. Wilt u meer informatie, of wilt u vrijblijvend een offerte neem dan contact met mij op.

Lees meer