HOFDANS TOT HIPHOP voor de groepen 5 t/m 8 van het PO


In dit project gaan we in vier lessen door de (dans)geschiedenis heen. In de eerste les gaat het over het verschil in hofdans en volksdans en de middeleeuwse klassenmaatschappij. In de tweede les gaan we dieper in op de Afrikaanse volksdansen, omdat dit belangrijk is voor de laatste twee lessen. De derde les behandelt de streetdance en hoe die is ontstaan in de grote steden van Amerika. Een belangrijke invloed is de invloed van de Afrikaanse dans. We laten de kinderen ook stil staan bij de geschiedenis en hoe die cultuur daar terecht is gekomen. De laatste les gaat over Zuid Amerika en de kolonisatie. Ook hier zijn de Afrikaanse invloeden terug te vinden. Indien gewenst werken we in een extra les nog aan een presentatie.

Neem contact met mij op