Dansen met letters

Wat is een mooiere manier om vier- en vijfjarigen al zingend en bewegend de letters aan te leren? Dans is een uitstekend middel om op school vakoverstijgend te werken. Dans versterkt het leerproces, dat is aangetoond in een onderzoek over bewegend leren door de RuG:

‘Leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen kunnen beter rekenen en spellen’.

‘Dansen met letters’ is een lespakket dat u hieronder kunt bestellen voor €30,- incl. btw. Verder reken ik €5,-  aan verzendkosten.

Het bestaat uit een cd met daarop de muziek voor 17 danslessen bij 17 medeklinkers. De lesbeschrijvingen ontvangt u in een boekje met ringband.

De dansen zijn gebaseerd op de lesmethode ‘Fonemisch Bewustzijn’, maar zijn ook heel goed te gebruiken bij andere methodes. De lessen zijn ook heel geschikt voor scholen met taalachterstanden, speciaal onderwijs en voor asielzoekerskinderen.

Naast het aanschaffen van dit lespakket kunt u ook deskundigheidsbevordering aanvragen door middel van voorbeeldlessen, coachen in de klas of bij voldoende deelnemers in een teamtraining. Hiervoor kunt u ook een subsidieaanvraag doen bij CMK Groningen en Drenthe (Cultuureducatie Met Kwaliteit). Ik help u graag met deze aanvraag.

Heeft u liever dat de lessen worden gegeven door een vakleerkacht? Dat is natuurlijk ook goed mogelijk!

Neem contact op voor vrijblijvende informatie.

Bestelformulier